Kuupäivät

Chanting

Vanhin joogan muoto on hiljaisuudessa värähtelevän "äänen" mietiskely ja siihen sulautuminen sitä toistamalla. Kaikkien mantrojen taustalla vaikuttaa yksi pyhä tavu, Pranava eli ~ Om ~. Kun mietiskelemme ja toistamme sitä, pyhän tavun värähtely nostaa meidät tavallisesta tietoisuuden tilasta korkeampaan tietoisuuteen.

Chanting eli pyhien tekstien resitointi on erittäin sovelias tapa valmistaa itseään meditaatioon. Ashtangajoogassa chanting lukeutuu Pratyahara-harjoituksiin, joiden avulla päästään valppaaseen tietoisuuden tilaan aistien rauhoittumisen kautta. Kun aistit eivät nouki aistittavaa normaaliin tapaansa, ne eivät myöskään ruoki mieltä. Tästä syntyy seesteinen, avoin ja valpas mielentila.

Perinteisesti chantingia harjoitetaan kaiku-menetelmällä siten, että opettaja antaa äänellisesti esimerkin ja oppilas toistaa kuulemansa joko kerran tai useamman kerran. Näin opitaan ensin lausumaan sanskritia puhtaasti ja asteittain myös kokonaisuus painuu mieleen. Mitä kattavammin tekstin osaa, sitä helpommin laulu virtaa ulos ilman minkäänlaista mielen ponnistelua. Chantingistä tulee vaivatonta ja miellyttävää ja se synnyttää korkeasti värähtelevää energiaa sekä kehon sisällä että sen ulkopuolella.

Omilla kursseillani opetan joitakin Shanti-mantroja, Gayatri-mantraa ja Patanjalin Yoga Sutra -tekstiä. Usein Yoga Sutra -chantingiin liittyy Patanjalin joogafilosofian opetusta, jolloin käydään läpi sisällöllisesti se mitä resitoidaan.

Aloittelijoilta chanting vaatii erittäin vireää mielentilaa, jotta korva erottaa sanskritinkieliset foneemit ja jotta pystyy toistamaan pitkiä vieraskielisiä sanaketjuja. Tällainen tarkkaavaisuus tekee muun ajattelun lähestulkoon mahdottomaksi - harjoituksessa kun ei ole aikaa miettiä sanoja, vaan pitää spontaanisti toistaa kuulemansa. Näin oppii myös muutenkin kuuntelemaan tarkkaan ilman mielen tyypillistä ennakointia ja tulkintaa tilanteesta.

Oma chanting-opettajani on Intian Mysoressa opettava M.A. Jayashree. Opiskelen hänen johdollaan sanskritia, mantroja, Yoga Sutraa, Bhagavad Gîtaa ja joitakin osia Upanishadeista.