Kuupäivät

Meditaatio

Meditaatio on yleisluontoinen termi, jolla tarkoitetaan erilaisia tekniikoita ja harjoituksia mielenliikkeiden hiljentämiseksi ja mielen huomion keskittämiseksi. Ashtangajoogassa meditaatiota kutsutaan sanskritinkielisellä nimellä Dhyana ja sillä tarkoitetaan erityistä tietoisuudentilaa. Se ei siis ole ponnistelua hiljaisen mielen saavuttamiseksi, vaan jo hiljentynyt mieli. Se mahdollistuu erilaisten pitkään ja säännöllisesti tehtyjen harjoitusten kautta, joilla ihminen puhdistaa fyysisen kehonsa ja vapautuu ehdollistumistaan.

Ensimmäinen vaihe on hiljaa istuminen. Silloin kehossa ei ole lainkaan liikettä ja siten harjoittelija on paremmin tietoinen mielensä liikkeistä. Seuraava sisäinen taso on nimeltään Dharana, joka tarkoittaa yhteen kohteeseen keskittynyttä huomiota. Tätä voidaan harjoitella eri tavoin kuten vaikkapa mantroja toistamalla tai Tratakalla (katseen keskittäminen kynttilän liekkiin tai johonkin toiseen ulkoiseen kohteeseen) tai istumishetkiä pidentämällä. Kun mieli pysyy pitkään Dharana-tilassa, se alkaa luonnostaan siirtyä Dhyana-tilaan eli meditaatioon. Dhyana-tilaa ei voi kuitenkaan saavuttaa, jos elämä on sekasortoista tai stressintäyteistä. Elämäntavan täytyykin tukea mentaalis-emotionaalista ja henkistä kehitysprosessia. Päivittäinen hiljaa istuminen edellyttää itsekuria, joka kehittyy mm. omistautuneella asanaharjoittelulla. Aloittelija voi rakentaa harjoituspohjaa aluksi hiljentymällä päivittäin viisi minuuttia asanaharjoittelun lisäksi.

Retriiteilläni pidän ohjelmassa vaihdellen neljää eri meditaatiota laajasta Osho-meditaatioiden valikoimasta : Dynaamista, Kundalinia, Mandalaa ja Gourishankaria. Ne ovat kaikki aktiiviisia meditaatioita, joissa harjoittelija ensin laittaa energian rajuun liikkeeseen, antautuu sille ja näin vapauttaa mielensä, tunteensa ja kehonsa niiden sovinnaisista rajoista. Meditoijasta tulee itse meditaatio. Hän yhdistyy liikkeeseen ja sulautuu siihen kokonaan. Näitä voimakkaita meditaatioita pidän Ashtangajoogaa säännöllisesti harjoitteleville, koska niissä on olennaista olla jo hyvin kytkeytynyt omaan fyysiseen ja emotionaaliseen kehoonsa. Koska joillekin ihmisille joogaharjoittelu tarjoaa uuden mahdollisuuden kontrolloida energiaa ja väistää todellisuutta, Osho-meditaatioilla varmistetaan kontrollista irtipäästäminen. Osho-puhdistuskuurit ja säännöllinen Ashtangajoogaharjoitus ovat osoittautuneet erinomaiseksi yhdistelmäksi, jolla ensin räjäyttää jumiutunut energia ja pitää se sitten virtaavana päivittäisessä elämässä.