Kuupäivät

Joogafilosofia

Jooga on yksi Intian kuudesta ortodoksisesta filosofisesta suuntauksesta ja se on tiiviistetty 196:een lauseeseen Patanjalin Yoga Sutra -tekstissä. Teksti on kuvaus henkisestä kehityksestä ja korkeamman tietoisuuden saavuttamisesta. Älyllinen lähestymistapa ei tee juurikaan oikeutta tälle kokonaisuudelle. Ymmärtääkseen tätä tekstiä joogaharjoittelijan täytyy käyttää omasta joogaharjoittelustaan kumpuavaa mystistä kokemustaan tai syvemmälle edenneen joogaharjoittelijan kokemuksen valoa.

On tärkeää aloittaa joogafilosofian opiskelu heti joogaharjoitteluun tutustumisesta lähtien, jotta jooga ei typistyisi pelkäksi kehon harjoitukseksi. Yoga Sutra antaa viitekehyksen, jonka avulla tutkia harjoitteluaan sekä elämän syvimpiä kysymyksiä, jotka heräävät sydämessämme. Koska joogaharjoitukset ovat työkaluja elämän mysteeriin sukeltamiseen, ovat ne itsessään jo mystisiä ja siten ovat myös tekstit, joissa joogaa kuvataan. Patanjalin teksti ohjaa ihmistä tällä mystisellä tiellä kuitenkin hyvin selkeästi. Ohjenuorat eivät ole moraalisia, ne ovat olosuhteista riippumattomia, henkisiä suuntaviittoja. Yoga Sutra on jumalallisen tiedon ja viisauden teksti ja silti Patanjalin näkökulma on hyvin käytännönläheinen. Teksti on samalla tiivis meditaation käsikirja, jonka rivien välistä voimme ymmärtää minkälaisia muutoksia ajattelussamme, hengitystavassamme, teoissamme tai terveydentilassamme täytyy tapahtua ennen kuin voimme kutsua meditaatiotamme meditaatioksi.

Opetan Yoga Sutra -tekstiä useamman eri käännöksen ja tulkintateoksen kautta, jos niitä tarvitaan ja selvennän sanskritinkielisiä kohtia niiltä osin kuin pystyn. En ole sanskritisti ja siten voin opastaa perusasioissa kuten ääntämyksessä ja tiettyjen sanojen tunnistamisen ja merkitysten kanssa. Olennainen osa aloittelijalle on ensimmäisen luvun, Samadhi Padan, alkuosa 34. sutraan saakka. Kun Samadhi Padan ydin on ymmärretty tai työstämisvaiheessa, opetan toisen luvun, Sadhana Padan. Minusta olennaista on löytää punainen lanka siihen miten joogan teoria ja harjoittelu ovat kytköksissä päivittäiseen elämäämme. Opetukseni ei siten ole järin teoreettista, vaan yhteydessä normaaliin elämään. Teksti tuo inspiraatiota, moniulotteisuutta ja sävyjä elämään, joka on todellisuuden kokemuskenttä ja elämämme taas puolestaan avaa, rikastuttaa ja ravitsee tekstiä.

Olen opiskellut tätä tekstiä vuodesta 1999 ja opiskelen edelleen sekä yksin, että opettajani M.A. Narasimhan kanssa Intian Mysoressa.