Kuupäivät

Rentoutuminen

Ohjaan erilaisia rentoutusharjoituksia. Kun pidän intuitiivisia rentoutusharjoituksia, teen ne joko kokonaan hiljaisuudessa tai sitten ohjaan äänelläni tai käytän mantroja tai laulan. Yoga Nidraa ohjatessani käytän Swami Satyananda Saraswatin kehittämää metodia ja sisällytän siihen rauhallisen valmistautumisajan. Yoga Nidra -harjoitus on järjestelmällinen sekä kehon ja mielen että energia- ja emotionaalisen tason rentoutus, joka tapahtuu tietoisuuden lisäämisellä kehossa, energian havainnoinnilla sekä arkkityyppisten symbolien visualisoinnilla.

Aika ajoin pidän Yoga Nidra -kursseja. Silloin harjoitus tehdään useampana peräkkäisenä päivänä mikä edesauttaa kurssilaisten rentoutumista ilman pitkiä valmistautumisia ja mahdollistaa myös syvempien tietoisuuden tasojen saavuttamisen. Toisinaan Yoga Nidra on retriittieni ohjelmassa ja silloin se tehdään päivittäin läpi koko retriitin. Ensin harjoitukseen ja sen vaikutuksiin tutustutaan tekemällä harjoitus useamman kerran ja sen jälkeen kokemukset voivat alkaa syventyä.

Yleensä ihmiselle on mahdotonta rentoutua yhtäkkiä kokonaan uudelle tasolle ja päästää totutusta kontrollista. Tämän luontaisen kontrollin vuoksi ei ole huolta siitä, että rentoutus veisi liian syvälle tuntemattomaan. Joillakin harvoilla ihmisillä on taito päästää kokonaan irti kontrollista, mutta ei kuitenkaan taitoa hallita sitä tilaa. Näistä syistä pidänkin mieluiten peräkkäisiä Yoga Nidra -sessioita vain niille, joilla on säännöllinen asanaharjoitus. Heillä on pitkäaikainen kokemus keho- ja energiatyöskentelystä ja parempi tuntemus tiloista alitajunnan ja tietoisen mielen rajalla. Kun rentoutuminen syvenee, alitajunta alkaa ilmaista itseään purkamalla käsittelemätöntä materiaalia tietoiseen mieleen joskus voimakkaidenkin energioiden siivittämänä.

On varsin olennaista päästä rentoon tilaan ennen kuin minkään joogaharjoituksen avulla voi varsinaisesti edetä pidemmälle. Kireä mieli on yleensä sekava ja aiheuttaa myös tunnetasolla ahdistusta. Ihminen ei tällöin ole läsnä tässä hetkessä eikä siten myöskään vastaanottavainen. Rentoutusharjoitus osana joogakurssia on tarkoitettu mielen syvempään rentouttamiseen, jotta todelliset tunne-energiat voisivat päästä liikkeelle ja keho voisi olla läsnä.

Syvä rentous tarkoittaa sitä, että voimme päästää irti egostamme, mielipiteistämme, ajattelumalleistamme ja totutuista tunnetiloista. Tämä tuntuu usein tietynlaisessa tyhjyydessään pelottavalta. Vähitellen totuttelemme siihen olotilaan, jossa ajatuksemme eivät tue olemassaoloamme. Tämä avaruus muuttuu pikkuhiljaa normaaliksi olotilaksemme, jossa emme vastusta tai epäile. Näemme. Meistä tulee tietoisempia todellisuudesta sen sijaan että olisimme tietoisia ajatuksistamme.