Kuupäivät

OPETUKSESTANI

Jos kiteyttäisin opetukseni päämäärän, se on terveys. Terveys, joka koetaan kehossa ilona ja joka johtaa suureen henkiseen iloon ja luovuuteen. Uskallukseen olla oma itsensä ja ottaa oman elämänsä haasteet sydän avoimena vastaan. Minulle on sama päästäänkö tähän joogalla, tanssilla, ravintomuutoksilla, itkulla vai naurulla, kauneuden kokemisella vai rentoutumisella. En koe luontevaksi pitäytyä jossain muodossa, jos tunnen, että joku toinen asia voisi tuoda vapauden.

Kaikki kursseillani tähtää siis terveyden kasvattamiseen sitä kautta, että päästään todelliseen yhteyteen elämän hengen kanssa. Koska sairauksien synty lähtee olemuksemme eri tasoilta, ei mitään voi jättää huomiotta. Terveyden nimissä on osattava olla yksin, on osattava olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. On osattava toimia, mutta on osattava myös olla puuttumatta. On nähtävä itsensä älykkäästi niin, että tietää miten ohjailla automaattisiksi muodostuneita toimintatapojaan ja ajattelutottumuksiaan tasapainoa tuovaan suuntaan.

Joogaopetukseni lähtee siitä, että ihminen tulee kehoonsa ja hahmottaa sitä, tuntee sen eri kohdat ja kudokset. Opetan kehonluentaa sekä sisäisesti että muiden kehojen observoinnilla. Asanoiden merkitys on minulle siinä, että päästään kehoon, toisaalta sen kipukohtiin ja jännityksiin, mutta myös velttoihin ja poispudonneisiin kohtiin. Tärkeää on kohdata nämä kokonaisuudesta irrottautuneet kohdat valppaudella ja hyväksynnällä. Niitä pitää tuoda takaisin kärsivällisesti ja hellyydellä. Kyseessä on monesti vuosien prosessi, sillä pois pudonneet kohdat sisältävät jotain alitajuista ainesta, jota emme ole halunneet nähdä. Voimme lähteä kutsumaan sitä esiin. Voimme päästää tietoisuuteemme jotain, joka on ollut sieltä poissa.

Koska ihmisillä on paljon virheasentoja kehossa, ryhti on painunut jostain kohtaa kehoa, niin ensimmäisenä kiinnitän huomiota siihen, etteivät asanat lähde pahentamaan näitä virheitä. Opetan ihmisiä seisomaan luonnollisesti ja ryhdikkäästi. Sen jälkeen pitämään luonnollisen ryhdin hengityksen muuttuessa ja sitten vielä pitämään tietyt kehon sisäiset suhteet toimivina, kun kehoa lähdetään liikuttamaan. Kaikki rakennetaan alusta asti turvallisesti ja rauhassa niin, että keho ja mieli saavat aikaa sopeutua uuteen asentoon, joka monesti myös mahdollistaa uudenlaisen henkisen asenteen tai herättää jonkun uuden henkisen kanavan.

Tärkeimpänä pidän syvää rentoutta. Rentoutumisharjoitukset palvelevat rentouden syvenemistä, mutta rennolla asenteella joogaaminen on myös tärkeää. Näin ohjelmoidaan myös soluja uudella energialla ja viestillä: Kaikki on hyvin. Kun ihminen voi olla tässä hetkessä täyttämättä sitä omilla ajatuksillaan ja odotuksillaan, on hänellä jo vähemmän kontrollista aiheutuvaa jännitystä. Näin elämä tulee ja täyttää ihmisen. Terveen ihmisen keho onkin vaivattomasti ryhdikäs ja elämän täyttämä.

Olen tullut opettajana siinä mielessä tienhaaraan, että en koe asanaharjoittelun tarjoavan tarpeellista välineistöä koko elämän kenttää ajatellen. Ihmisillä on monesti joogaan tullessaan jo mielikuva, jota he toteuttavat. Omalle opetukselleni en halua antaa nimeä, koska jokainen hetki riippuu siitä mitä tapahtuu. Lääke löytyy hengityksestä tai hiljaisuudesta, joskus tanssista. Joka ikinen sana ja lause, joka lausutaan jossain tilanteessa on pätevä vain siinä - mikäli se on pätevä edes siinä. Mitään "totuuksia" ei voi raahata perässään. Yhtään joogasutraa ei voi tietää. Ne koetaan ja ymmärretään joka kerta uudestaan.

Biodynaamisessa kraniosakraalimetodissa, jolla hoidan ihmisiä, korostuu ihmisen keskushermoston lisäksi biodynaamisuus, elämän hengen, sen aaltojen ja värähtelyjen tunteminen niitä manipuloimatta. Näiden virtausten kautta yhteys muihin ihmisiin koetaan hengen tasolla. Tässä menetelmässä on tärkeää avoimuus, laajuus, sallivuus, rentous ja rakkaus. Sen kautta myös kaikkien ihmisten yksilöllisyyden kunnioittaminen, siitä iloitseminen. Koko terapia perustuu elämän pyhyyden kokemiselle ja hoitotilanteen rakentamiselle sen pohjalta.

Kaipaan ja edellytän tuoreutta ainakin itseltäni. En opittuja totuuksia, en rutiininomaisia treenejä, vaan avoimuutta, valppautta, herkkyyttä, nöyryyttä. Teen parhaani, että nämä toteutuvat elämässäni ja opetuksessani. Ne, jotka etsivät samoja asioita, saattavat tuntea kutsun tulla minun opetukseeni.