Kuupäivät

NIYAMA

Patanjali on kirjoittanut myös niistä periaatteista ja asioista, joita ihmisen olisi hyvä lisätä elämäänsä. Nämä voidaan koota Niyama-nimikkeen alle. Niyaman ylläpitäminen vaatii yhtälailla itsekuria kuin Yaman noudattaminen. Itsekuri sanana voi kuulostaa elämää rajoittavalta, mutta itse asiassa vain sen kautta löytyy todellinen vapaus. Kysymys on siitä, että ihminen vapautuu kuuntelemasta kaikkia mielensä ja aistiensa pyyteitä ja tietää mihin suuntaan elämäänsä vie. Elämämme rakentuu Niyaman myötävaikutuksella oikealle pohjalle syvältä sisimmästämme eikä mielemme heilahdukset vaikuta enää meihin juuri lainkaan.

Yama-periaatteiden noudattaminen tekee meistä vähitellen henkisesti terveitä, koska mielemme puhdistuu vääränlaisista ja tuskaa tuottavista ajatuksista. Kun emme enää samastu tunteisiimme, vitaalisuutemme ja onnellisuutemme lisääntyy. Niyama-periaatteet alkavat systemaattisesti rakentaa henkistä hyvinvointiamme puhdistumisen jälkeen. Monet elämässämme ilmenevät Yaman vastaiset asiat lähtevät siitä, että kehomme on raskas, myrkyttynyt, jännittynyt ja kaikki tämä heijastuu mieleemme ja tunteisiimme. Elämme voimakkaasti samastuneena kehomme tarpeisiin ja ne kenties vielä lisääntyvät jatkuvasti ja saavat vallan elämästämme. Kun pääsemme irti kehon pyyteistä, alamme kokea itsemme henkisinä olentoina ja silloin pääsemme helpommin kiinni Niyaman periaatteisiin.

Onneton ihminen – ahdistunut tai masentunut – on aina samastunut kehoonsa ja elää tässä raskaassa olemuspuolessaan. Onnellinen ihminen on löytänyt henkisyytensä ja sitä kautta keveyden ja todellisen ilon. Onnellinen ihminen hoitaa kehoaan, mieltään ja sieluaan. Keho on sielumme temppeli ja sen hyvinvointi vaikuttaa meihin suunnattomasti. Niyama vie meitä kohti asteittaista valaistumista eli joogaa. Se vie meitä aineesta aineettomalle tasolle, kehosta sieluun, maailmasta jumalalliseen. Suurin autuus on henkistä eikä sitä voi siis saavuttaa kehonsa kautta. Tosin henkinen autuus säteilee myös kehosta ulos. Kun koemme edes kipinän tätä suurta onnea, elämämme fokus muuttuu kehosta pois tarkoittamatta sen laiminlyömistä.

Patanjali mainitsee Yoga Sutran ensimmäisessä luvussa, Samadhi Padassa, yhdeksän estettä, jotka ovat joogaavan ihmisen kehityksen tiellä. Nämä ovat fyysinen sairaus ja laiskuus. Mentaalitasolla epäilys, ylpeys, saamattomuus ja aisteihin kytkeytyminen. Älyllisellä tasolla tietämättömyydessä eläminen (tietämättömyys omasta todellisesta olemuksesta). Spirituaalisella tasolla periksiantaminen ja kyvyttömyys pitää yllä jatkuvaa harjoitusta. Niyama on paras harjoitus purkamaan näitä esteitä.

Joogan perusta – Yama & Niyama – on psykologiaa, jolla poistetaan oireita aiheuttavat ongelmat eikä pelkästään oireita. Niyaman kautta tapahtuu todellinen transformaatio. Se ei tarkoita pinnallista hyvyyttä, vaan suurta sisäistä muutosta, joka tapahtuu hitaasti, useiden vuosien tai vuosikymmenten aikana. Ihmisestä tulee kehoton siinä mielessä, että keho ei vaadi juuri mitään. Keho on kevyt ja onnellinen. Ilman joogaa keho kerää itseensä iän myötä kuonaa ja muuttuu jäykäksi, veltoksi ja raskaaksi ja heijastelee kaiken tämän myös mieleen.

Kun löydämme yhteyden Niyaman periaatteisiin, tuomme elämäämme hyvinvointia kaikilla tasoilla. Meistä tulee riippumattomia, avoimia ja rakkaudellisia. Ymmärrämme vastuumme omasta elämästämme. Kun uskallamme kohdata itsemme ilman mitään torjuntaa tai pelkoa, löydämme syvyytemme ja meistä tulee vapaita ja onnellisia.