Kuupäivät

SAUCA

Sauca – puhtaus – on ensimmäinen Niyama, johon kiinnitetään huomiota. Kokonaisvaltainen puhtaus luo tarpeellisen perustan muiden Niyama-periaatteiden toteutumiselle. Sauca jakautuu edelleen kahteen osaan: Bahir sauca – ulkoinen puhtaus ja Antar sauca – sisäinen puhtaus.

Bahir sauca

Kehon hyvinvointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta jaksaisimme ottaa kaikki henkiset haasteet vastaan ja jatkuvasti vahvistaa elämässämme Yamaa ja Niyamaa. Puhtaudella tarkoitetaan kehotasolla sitä, että kaikki kuona ja jännitys saadaan eliminoitua elimistöstä. Tämä tila saavutetaan päivittäisellä terveyttä edistävällä ruokavaliolla, asanaharjoittelulla ja huolellisella peseytymisellä.

Ruokavalio vaikuttaa meihin kokonaisvaltaisesti. Fyysinen keho uudistuu joka hetki. Oikeanlainen ruokavalio ja veden juominen tukevat tätä uudistumista ja sen lisäksi puhdistavat elimistöä. Joogaajan ruokavalio ei sisällä sen enempää toksiinisia aineita kuin nautintoaineitakaan. Ne stimuloivat ja kuluttavat elimistöä liikaa ja aiheuttavat levottomuutta myös mielessä ja tunteissa. Jooginen ruokavalio sen sijaan keventää oloa ja rauhoittaa mieltä.

Ahimsa-periaate vaikuttaa suuresti ruoka-ainesten valintaan. Koska joogaaja ei halua aiheuttaa kärsimystä muille luontokappaleille, on kasvisruokavalio luonnollinen valinta. Se on eduksi myös fyysiselle terveydellemme, sillä se ei sisällä kehoa kuormittavia aineksia. Ihanteena on vegaaninen lähellä tuotettu ja luonnonmukaisesti viljelty ruoka, sillä myös monet eläinperäisiä aineita sisältävät ruoka-aineet kantavat mukanaan eläinten kärsimystä. On olennaista nähdä, että jos ravintomme on peräisin planeettamme riistosta tai muiden luontokappaleiden kärsimyksestä, me rakennumme itse tästä muiden kärsimyksestä ja kannamme sitä kaikissa soluissamme.

Ayurveda – maailman vanhin tunnettu terveydenhoito-oppi – on muinaista intialaista viisautta ja liittyy erittäin läheisesti joogaan. Ruoan on ymmärretty vaikuttavan yhtälailla kehoon, mieleen, tunteisiin kuin sieluunkin. Kaikilla ruoka-aineilla on omanlaisensa energia, joka resonoi kaikilla eri olemuksemme tasoilla. Oikein valitulla ravinnolla päästään tasapainoon ja sillä se myös säilytetään. Sairauksien syynä nähdään myönteisen elämänvoiman puute ja sielulliset epätasapainotilat, jotka ilmenevät kehossamme erilaisina oireina. Auyrveda lukee näitä oireita ja puuttuu erilaisilla hoidoilla niiden syihin kunnioittaen aina koko luomakuntaa. Syitä ovat erilaiset elämänvastaiset eli Yaman ja Niyaman vastaiset teot, tunteet ja ajatukset. Siinä vaiheessa kun ongelmat tulevat jo kehoon, ne ovat yleensä pitkään vaikuttaneet elämässämme muuten. Kun keho sairastuu, alkaa sen energia heijastua takaisin sisimpäämme ja henkinen pahoinvointimme lisääntyy entisestään. Voit lukea lisää Ayurvedasta www.samhita.fi.

Ruuan valmistaminen on transformaatioprosessi, joka vaatii suurta viisautta ja läsnäoloa. Ainekset pitää valita niin, että ne ovat harmoniassa keskenään ensin lautasella, sitten suussamme ja lopuksi ruoansulatuselimistössämme. Ne tulee myös osata kypsentää siten, että vitamiinit säilyvät ja maku hellii sydäntämme. On hienoa, jos voimme tehdä suurimman osan aterioistamme itse ja tiedämme mitä syömme ja miten ateria on valmistettu. Suotavaa onkin valmistaa ateriat rauhassa ja onnellisessa mielentilassa, koska elimistömme aistii kaiken minkä ruokamme on kokenut, vaikka emme siitä mielen tasolla saakaan kiinni. Pikaruoka on juuri sitä mistä nimikin kertoo ja onttoudessaan ei ravitse muuta kuin heikosti kehomme.

Ayurvedassa kehotetaan ihmistä aterioimaan rauhallisesti ja keskittymään ateriointihetkellä ainoastaan syömiseen. Ei ole hyväksi esimerkiksi lukea samaan aikaan, koska huomio siirtyy silloin pois olennaisesta. Ruoan pureskelu on tärkeää, se, että on läsnä, maistaa, tuntee ja osallistuu tähän prosessiin. Länsimaissa ihmiset usein vain täyttävät itsensä ruualla, mutta eivät koe siitä juuri mitään. Ajatukset kun ovat jo tulevaisuudessa, niin koskaan ei oikeasti tunne syövänsä. Näin nälkä voi olla jatkuvaa, koska ei koskaan ole läsnä syödessään.

Ruokavalion lisäksi voimme vielä vaikuttaa asanaharjoituksella verenkiertomme ja aineenvaihduntamme tehokkuuteen, hengityksen laatuun ja hermostollisten jännitystilojen poistamiseen. Tärkeintä asanaharjoituksessa on kuitenkin se, että se kehittää tietoisuuttamme – ensin kehosta ja hengityksestä ja sitten niiden takana vaikuttavista tunteista ja rajoista. Huolellinen peseytyminen ennen joogaharjoitusta on perinteenmukaista, jotta harjoitus olisi omistautunutta ja pyhää. Luonnollisesti harjoitusasun, jooga-alustan ja ympäristön tulee myös palvella tätä tarkoitusta ja olla aina raikkaita ja puhtaita.

Kehon pesuun käytetään mielellään luonnonmukaisia ja ekologisia tuotteita. Puhdistamme kehostamme vähintään kahdesti päivässä lian ja pölyn ja myrkyllisesti vaikuttavat aineet. Joogassa tunnetaan myös kehon sisäisiä puhdistustapoja eli Kriya-harjoituksia, joita voi käyttää opettajan opastuksella päivittäisen puhdistuksen lisäksi. Myös oma elinympäristö on hyvä pitää puhtaana ja järjestyksessä.

Antar sauca

Mieli on puhdas, jos se on rauhassa. Jos se on täynnä erisuuntiin risteileviä haluja, se on joogan näkökulmasta epäpuhdas. Ajatuksilla vaikutetaan syvälle alitajuntaan ja siksi on tärkeää pitää ajatuksensa oikeilla raiteilla. On olennaista havaita miksi esimerkiksi kielteisiä ajatuksia syntyy ja seurata niiden synnyttämiä tunteita. Yleensä kaikkien negatiivisten ajatusten taustalla on paikalleen pysähtyneet tunteet. Kun lopettaa kielteisen ajattelun, nousevat niitä synnyttäneet tunteet esiin. Näin päästään vähitellen myös emotionaaliseen puhtauteen. Sen jälkeen tunteet liittyvät pelkästään käsillä olevaan hetkeen, eivätkä nouse esiin käsittelemättömistä asioista.

Joogan näkökulmasta ihminen ajattelee ja pohtii asioita vain koska on onneton eikä ole löytänyt itseään. Ajatukset ovat yleensä negatiivisia, niihin liittyy pelkoa, kateutta, epäilystä, epävarmuutta, ahneutta. Niinsanotut positiivisetkin ajatukset ovat pakoa tästä hetkestä. Ihminen haaveilee tai suunnittelee tulevaisuutta, koska tämä hetki tuntuu tylsältä tai turhalta. Tämä on kuitenkin mielen taso. Jos pääsemme syvälle itseemme, huomaamme olevamme aina onnellisia ja täynnä elämää.

Myös tarve pohtia ratkaisuja erilaisiin asioihin kertoo siitä, että henkinen älymme – buddhi – ei ole kehittynyt. Kun henkinen älymme kirkastuu, tiedämme ilman pohdintoja mikä on oikein ja mitä meidän tulee tehdä kussakin tilanteessa. Meistä tulee rentoja ja spontaaneja. Kehollinen, mentaalinen, emotionaalinen ja spirituaalinen puhtaus kaikki tukevat toisiaan.