Kuupäivät

YAMA

Yoga Sutra -kokoelmassa Patanjali on esittänyt viisi asiaa, joita ihmisen olisi suotavaa kontrolloida itsessään. Nämä viisi asiaa on koottu Yama-nimikkeen alle. Jokainen voi tutkia näitä Yama-periaatteita itsessään ja niiden avulla voi tiedostaa paremmin ne henkiset alueet, jotka kaipaavat muutosta ja työstämistä.

Miksi ihmisen sitten tulisi kontrolloida tekojaan, puheitaan, ajatuksiaan? Ainakin siksi, että meillä kaikilla on vain tietty määrä elämänenergiaa käytettäväksi. Voimme käyttää sitä minne haluamme, tuhlata sitä tai suunnata sen niin, että se koituu sekä omaksi että muiden eduksi. Kysymys on siis oikeastaan oman energian suuntaamisesta oikein. Näin loppuu myös monia alituiseen vaivaavat kysymykset: “Jos teen näin, menetän tuon…pitäisikö sittenkin tehdä näin?” Jos valitsen tämän, jään paitsi jostain muusta..miten saisin molemmat?” Aina voi tehdä kestävän, epäitsekkään ja elämää vaalivan valinnan, kun seuraa Yamaa. Näin mieli lopettaa oman edun ajamisen ja alistuu tähän kuriin, jota ihminen itselleen pitää.

Jostakusta voi tuntua, että joogan harjoittaminen on vapauden menettämistä. Sitä se ei kuitenkaan ole. Se on vapauden vastaanottamista siinä mielessä, että ei enää tarvitse kuunnella monia erisuuntaan vetäviä mielenliikahduksia. Se on voimien keskittämistä ja oman keskuksen vahvistamista. Oikea eettinen suunta kehittää ihmiselle voimakkaan keskuksen – sydämen – ja voimakas sydänkeskus taas puolestaan pitää suunnan oikeana.

Tiedostaminen on lähtökohta henkiselle kehitykselle, joka pikkuhiljaa mahdollistaa pysyvän tasapainon, terveyden ja mielenrauhan. Ihminen ei voi siis taistella itseään vastaan tai muuttaa itseään väkisin, vaan ensin on tiedostettava missä kaikessa ego vaikuttaa ja miten. Näin syntyy ymmärrys siitä, että ego on ainoa este henkiselle kehitykselle. Tavallaan siis ihminen itse on itselleen esteenä. Kun ihminen haluaa kasvaa sisäisesti, hänen on pienennettävä egoaan. Ymmärtäessään Yaman merkityksen ja noudattaessaan näitä periaatteita ihminen ohjautuu sisäisesti vähä vähältä uudella tavalla ja samalla syrjäyttää egonsa. Oikein sisältäohjautunut ihminen tuo tasapainoa myös ympäristöönsä.