Kuupäivät

ASHTANGAJOOGAN KAHDEKSAN OSAA

Ashtangajoogaa kuvataan symbolisesti pyörällä, jossa on kahdeksan osaa. Näillä osilla on nimet: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana ja Samadhi ja ne on esitetty sisältöineen Maharishi Patanjalin Yoga Sutrassa (n. 200 e.a.a.). Kaikki nämä henkisyyden osa-alueet sisältyvät osittain toisiinsa, joten muutos tai kehittyminen yhdellä aluella vaikuttaa kaikkiin. Yksikään osa ei siis ole todellisuudessa erotettavissa muista, vaan kaikki limittyvät keskenään ja sisältyvät toisiinsa.

Ensimmäistä neljää osaa ihminen voi harjoittaa ja muiden osien kohdalla muutos tapahtuu seurauksena harjoittelusta. Samalla kun Patanjalin esitys joogasta on kertomus siitä mitä tapahtuu, kun joogaa harjoittaa, on Yoga Sutra myös ohjeisto hyvään elämään ja korkeimman totuuden saavuttamiseen. Kahdeksan osaa muodostaa kokonaisuuden, jolla kuvataan yksilön mahdollinen henkinen muutos ja kehitys. Joogan avulla koko elämä uudistuu siinä mielessä, että ihmisen ajatteleminen, tunteminen ja toimiminen maailmassa tapahtuu korkeimman minän eikä mielen ohjaamana.

 • YAMA - yksilö sosiaalisena olentona
  • ahimsa - kaikenlaisesta väkivallasta luopuminen (teot, puheet, ajatukset)
  • satya - totuudellisuus, roolittomuus (teot, puheet, ajatukset)
  • asteya - omistamisen halusta luopuminen, ahneuden loppuminen
  • brahmacharya - maltillisuus, kohtuullisuus
  • aparigraha - oleelliseen keskittyminen
 • NIYAMA - yksilön suhde itseensä
  • saucha - kirkas, selkeä ja sovinnollinen asenne itseensä
  • santosha - onnellisuus ilman mitään ulkoista syytä
  • tapas - terveellinen elämä, kehon ja mielen hoito oikealla ravinnolla ja harjoituksilla
  • svadhyaya - jatkuva tietoisuus siitä, mitä itsessä sisäisesti tapahtuu
  • ishvara-pranidhana - pyyteettömyys ja täydellinen egosta luopuminen
 • ASANA - kehon harjoitus
 • PRANAYAMA - hengityksen ja energian hallinta
 • PRATYAHARA - aistien rauhoittuminen ja kirkastuminen
 • DHARANA - keskittyminen yhteen kohteeseen kerrallaan
 • DHYANA - syvä meditatiivinen tila, joka vahvistuu vähitellen, kun kolmea tai neljää ensimmäistä osaa harjoittaa
 • SAMADHI - korkeimman minän valaistuminen

Pattabhi Jois korostaa sitä, että joogaharjoittelu aloitetaan asanoista, kehon puhdistamisesta ja vahvistamisesta ja näin luodaan pohja ja perusta henkiselle puhdistumiselle. Asanat puhdistavat kehoa ja tekevät ihmisestä terveen ja vahvan sekä henkisesti että fyysisesti. Kun mieli vapautuu harhakuvitelmista ja tunne-elämä vakautuu, ihmisestä tulee luonnollisesti vastuuntuntoisempi ja hänelle kehittyy korkea eettinen taso. Asanaharjoitus luo myös perustan Pranayaman harjoittamiselle, sillä kehon ja mielen täytyy kyetä hiljentymään vaivatta ja hermoston pitää pystyä varastoimaan suurempia energiamääriä kuin ennen. Samoin todellinen meditaatio on mahdollista vasta, kun keho ei aseta rajoituksia pitkäkestoiselle istumiselle eikä mieli takerru ulkoisiin kohteisiin.