Kuupäivät

SARJAT

Ashtanga vinyasa yogassa on kuusi erilaista asanakokonaisuutta, joita kutsutaan sarjoiksi. Ensimmäinen sarja eli ykkössarja (yoga chikitsa) puhdistaa kehoa toksiineista, notkistaa lihaksistoa ja siten parantaa lihasstonusta. Se parantaa myös aineenvaihduntaa ja tasapainottaa kehon nestekiertoa (verenkiertoa, lymfakiertoa ja aivo- selkäydinnestekiertoa) ja hormonitoimintaa. Ykkössarjassa on runsaasti eteenpäin taivutuksia, jonkin verran selkärangan kiertoja ja vain vähän taaksetaivutuksia. Ykkössarjan harjoittelu puhdistaa ja balansoi ihmisen fyysistä kehoa monella eri tavalla. Fyysisen olemuksen tasapainottaminen tyynnyttää myös mielen.

Toinen sarja eli kakkossarja (nadi shodhana) puhdistaa voimakkaasti sisäelimiä ja hermostoa ja vaatii lihaksistolta selkeästi enemmän joustoa ja parempaa hengityksen ja bandhojen hallintaa kuin ykkössarja. Kakkossarjassa on paljon kehon taaksetaivutuksia ja siten se avaa lihaksistoa kehon etupuolelta ja vaatii samalla selkäpuolen lihaksilta tukea ja joustoa. Yleensä kakkossarjan aloittaminen vaatii useamman vuoden säännöllistä ykkössarjan harjoittelua.

Kolmas, neljäs, viides ja kuudes sarja (sthira bhaga)yhdessä muodostavat edistyneen tason harjoituksen (englanniksi advanced series a,b,c,d), vaikka jokainen sarja onkin oma erillinen kokonaisuutensa. Kaikki nämä sarjat vaativat jo todella hyvän bandhojen, hengityksen ja lihaksiston hallinnan sekä joogalle omistautuneen elämäntavan. Asanat edellyttävät joustavaa ja vahvaa kehoa sekä keskittynyttä mieltä.

Kaikissa sarjoissa on samat pääperiaatteet: Hengityksen tulee pysyä rauhallisena, rytmikkäänä ja syvänä, sen tulee tukea liikettä ja asanaa. Liikkeiden ja asentojen pitää olla lempeästi ja selkeästi toteutettuja sekä tarkkoja ja vakaita. Jos voiman käyttöä on liikaa ja jos on liian voimakas pyrkimys edetä harjoituksessa, ei kysymys enää olekaan joogasta, vaan pelkästään fyysisestä suorituksesta. Jooga on nimenomaan pysähtymistä ja läsnäolevan hetken kokemista ja elämän täydellistä hyväksymistä sellaisena kuin se kullakin hetkellä on. Kiehtovaa joogaharjoittelussa onkin se, kuinka yhdistää pyrkimys ja pyrkimättömyys. Suunta on selvillä, mutta mieli ja keho ovat täysin läsnä olemassaolevassa hetkessä. Kaikki tapahtuu ikäänkuin itsestään.

Mitä vaikeampiin ja haastavampiin asanoihin harjoituksessa edetään, sitä olennaisempaa on, että oma asenne on avoin ja vapaa ja että harjoituksessa on tilaa uuden syntymiselle. Tärkeää on vain avautua näkemään mitä tapahtuu, ei johtaa voimalla ja tahdonvoimalla omaa harjoitusta. Yksi vaikeimmista asioista onkin saavuttaa tasapaino kontrollin ja kontrolloimattomuuden välillä.

Kaikki sarjat alkeisharjoituksesta lähtien voivat opettaa ihmistä näkemään todellisuuden sellaisena kuin se on ja rakastamaan muita ihmisiä ja olentoja. Jooga on siis henkinen harjoitus, joka voidaan toteuttaa kehon kautta. Asenne ja siitä seuraava mielentila on tärkeä. Meditaatiossa tajunnantila muuttuu ja se nousee älyllisen ja emotionaalisen tason yläpuolelle. Silloin on mahdollisuus kokea suuri autuus ja rakkaus kaikkia ja kaikkea kohtaan. Silloin on kosketuksissa oman syvimmän olemuksensa kanssa. Monet syvälliset muutokset ihmisen ajattelussa ja tunne-elämässä tapahtuvat yleensa ainoastaan säännöllisen ja vilpittömällä mielellä tehdyn harjoituksen avulla.