Kuupäivät

YLEISTÄ TASORYHMISTÄ

Jooga ja joogaharjoitus ovat kaksi eri asiaa. Jooga on kokemus tai tila, johon joogaharjoituksella parhaimmillaan päästään. Se, että harjoittaa joogaa, ei siis välttämättä tarkoita sitä, että jooga toteutuu. Joogassa jokainen etenee omista lähtökohdistaan ja oman kokemuksensa kautta. Malliharjoitusta ei ole olemassa. Asanaharjoituksessa on kyse oikeanlaisten, suotuisten olosuhteiden luomisesta ja tilan antamisesta omakohtaiselle kokemiselle sekä uuden oivaltamiselle usein kehon kautta.

Tuntuu kenties ristiriitaiselta, että joogassa puhutaan tasoista, koska joogan perimmäinen tarkoitus on kokea ykseys omien eri olemuspuolten sekä kaiken muun olevaisen kanssa eikä jaotella ja arvottaa asioita. Omien kurssieni tasoryhmittely on lähtenyt siitä, että olen halunnut taata alkeiskurssillaisille riittävästi aikaa ja tilaa ymmärtää mistä joogassa on kyse, ettei asanaharjoitus muuttuisi pelkäksi keholliseksi suoritukseksi. Alkeistason harjoittelussa on olennaista ymmärtää esimerkiksi hiljentymisen merkitys. Lyhyt harjoitus on tähdännyt siihen, että harjoittelija voi suhteellisen lyhyessä ajassa tulla itsenäiseksi joogaharjoituksensa suhteen ja kun harjoitus on lyhyt ja itsenäinen, alkaa sen hahmottaminen tapahtua syvyyssuunnassa. Olen halunnut myös tarjota mahdollisuuden ashtangajoogaan kaikille ikään ja kuntoon katsomatta. Alkeiskurssien ohjelma soveltuu kaikille.

Alkeisharjoitusta tehdään niin kauan, että se muistetaan suurinpiirtein ulkoa eikä asennoissa oleminen ole tukalaa. Asanoita ei kuitenkaan jäädä hiomaan pitkäksi aikaa, sillä kysymys on pikemminkin siitä, että löytää tasapainon voiman käytössä ja luontevan asenteen harjoitella. Keho rentoutuu mielen rentoutuessa ja alkaa pikkuhiljaa notkistua ja vahvistua. Kehon muutos tapahtuu itsestään kunhan mieli pysyy valppaana sen suhteen miten harjoittelee ja kun harjoitus on säännöllistä.

Jo alkeistasolla viedään harjoittelua siihen suuntaan, että jossain vaiheessa se on päivittäistä. Lyhyt harjoitus riittää. On parempi tehdä päivittäin 5-10 minuuttia kuin tunti kerran viikossa. Kun harjoitus on vakiintunut niin, että viikossa on useampi harjoitus, voi siirtyä seuraavalle tasolle. Yleensä kakkostason kurssille osallistumiseksi ja sen jälkeen kakkostason harjoitteluun siirtymiseen riittää 1-2 kk alkeistason harjoittelua.

Se, että harjoittelu kurssin jälkeen pitää sisällään ainoastaan oman tason asanat, rauhoittaa harjoituksen. Jos joka harjoituskerralla tai usein olisi mahdollista ottaa harjoitukseen uusia asanoita, aiheuttaisi se mieleen levottomuutta ja meditatiivisuus kärsisi. On hyvä, että harjoitus pysyy tiettynä suljettuna kokonaisuutena pidemmän jakson ja näin poistaa eteenpäin menemisen paineen. Harjoitukselle ei pitäisi asettaa tavoitteita, sillä mieli takertuu tavoitteesiin ja tästä syntyy jännitystä myös kehoon.

Taso 1:

joogan maailmaan perehdytys. hiljaisuus. oma syvin olemus. hengitys sekä autonomisen hermoston että tahdonalaisena tapahtumana. liikkuminen ujjayi -hengityksen kannatuksella. asanoissa oleminen, oikean voiman löytäminen. tonus. rentous ja parasympaattisen hermoston syvä rauhoittuminen. mielen, hengityksen ja kehon yhteys. mielen hiljentäminen. kun mieli on hiljaa, joogan tila tulee esiin. suhtautuminen omaan kehoon: ei piiskausta, vihaa, vaan hyväksyminen ja ymmärtäminen. mula bandhaan ja uddhyanaan keskittyminen.

Taso 2:

harjoittelussa oivallettujen asioiden jakaminen keskusteluissa. uusien asanoiden dynamiikka. bandhojen käyttö asanoiden tukena ja oikeiden linjojen suuntaajina. harjoituksen bandha-lähtöisyys. hengityksen syvempi ulottuvuus. pidemmän harjoituksen mentaalinen ja energeettinen hallitseminen. tasolta kaksi voi siirtyä eteenpäin, kun harjoittelee säännöllisesti vähintään kaksi kertaa viikossa eikä harjoituksen muistaminen ole vaikeaa.

Taso 3:

istuen tehtävät asanat. vinyasa -systeemi kokonaisuutena. selkeämmin sisäänpäin kääntynyt harjoitus dristhien avulla. meditatiivinen harjoitus. joogasutrat. yama ja niyama. oman asenteen näkeminen vuorovaikutussuhteissa ja suhteessa omaan elämään, mielen mekanismien vähittäinen muuttaminen. ego.

Taso 4 ja mysore:

joogan ja omien eri olemuspuolten ymmärtäminen. niiden heijastumat toisissaan. keskustelut lähtevät kurssilaisista. kursseilla käydään läpi asioita, joita harjoittelu nostaa esiin. ryhmäenergia. muutos joogan kautta. muutokset yamassa ja niyamassa. joogaharjoituksen ja oman elämän suuntaaminen ilman tahdonvoimaa. intuitio. syvä tieto. guru. purusha ja prakriti.

Mysore -harjoittelu...Mysore on pitkän joogaperinteen kaupunki Etelä-Intiassa, Karnatakan osavaltiossa, jossa Sri K. Pattabhi Joisilla on joogakoulu, Ashtanga Yoga Research Institute. Pääasiallisesti harjoitus tehdään siellä itsenäisesti oman hengityksen tahtiin. Kaikille yhteisesti vedettyjä harjoituksia on vähän. Mysore-harjoituksella tarkoitetaan muuallakin maailmassa sitä, että ohjaaja ei vedä harjoitusta. Jokainen muistaa asanasarjan ulkoa ja ohjaaja seuraa harjoituksen kulkua puuttuen siihen joko, jos se poikkeaa perinteisestä tavasta tai jos harjoittelija ohjaajan mielestä tarvitsee avustusta.