Kuupäivät

KONSULTAATIO

Joogaharjoittelun aloittaminen ja sen muuttuminen osaksi omaa elämää nostaa ihmisen tietoisuuden tasoa ja siten rikkoo omia totuttuja ajattelumalleja. Ihminen ei enää toimi mekaanisesti tai ennustettavasti, koska hän ei tee valintoja ja päätöksiä automaattisesti pelkojen tai ennakkokäsitysten paineen alla, vaan kussakin hetkessä senhetkisen syvän tunteen pohjalta.

Tavallisesti tämä johtaa uudenlaisiin tilanteisiin perheessä ja muissakin ihmissuhteissa. Ystävät ja tutut eivät ymmärrä mitä on tapahtunut eikä sitä ymmärrä aina harjoittelija itsekään, koska kyse on ensi alkuun alitajuisista tapahtumista. Ihminen alkaa kuunnella sisintään ja kenties haluaa aloittaa jotain ihan uutta elämässään eikä tehdä pelkästään järkiratkaisuja. Kun ihminen astuu ulos vanhoista malleista ja toimintatavoistaan, se voi nostaa esiin pelkoja ja epävarmuutta lähipiirissä. Jopa uudenlainen ilo ja onnellisuus voi rikkoa totuttua harmoniaa ihmissuhteissa ja tuoda ristiriitoja elämään.

Joogaharjoittelu siis useimmiten kirkastaa ajattelua ja omia päämääriä. Sen lisäksi se saattaa nostaa menneitä tilanteita pintaan, lähinnä aiemmin tukahdutettuja tunteita. Tämä taas voi tuntua hyvin hämmentävältä, koska ihminen ei saa kytkettyä tunteitaan elämässään mihinkään tämänhetkiseen. Tunteista ei saa kiinni eikä niitä oikein ymmärrä. Olo voi olla hyvinkin sekava ja epämääräinen, kun ei enää tunne itseään itsekseen.

Kun olet epätietoinen tai ahdistunut siksi, ettet ymmärrä mitä sinussa tapahtuu joogaharjoituksen myötä, kokeneen harjoittelijan ja opettajan näkemys voi helpottaa oloa. Minä voin olla avuksi antamalla yksityiskohtaisempaa tietoa siitä miten monella tavalla ja monessa kerroksessa jooga vaikuttaa. Henkilökohtainen tapaaminen on yksi tapa. Jos sellaista ei ole mahdollista järjestää, voit sopia kanssani tapaamisen joko

skypeen: anneskyfire
puhelimella: +358 41 549 1549
sähköpostilla: anne@annenuotio.net

Minun on hyvä etukäteen tietää mistä haluat puhua, joten kerro siitä sähköpostilla. Sovimme sen jälkeen tapaamisajan.