Kuupäivät

RETRIITIT

Järjestän harvakseltaan retriittejä. Ne eivät ole lomailua varten, vaan intensiivisiä sisäisen työn jaksoja, joissa tehdään harjoituksia mielen hiljentämiseksi. Ohjelma luo puitteet tälle transformatiiviselle työlle, jonka avulla jokainen saa paremman otteen sisäisistä voimavaroistaan, tunteen omasta potentiaalistaan ja pääsee uudelleen sisälle vahvaan elämäntunteeseen.

Retriiteilläni paneudutaan opiskelemaan joogafilosofiaa, vapautetaan patoutuneet energiat tanssilla, opetellaan tietoista rentoutumista, syvennytään tutkimaan omaa sisintä ja myös retriitin aikana syntyviä tunne- ja ajatusreaktioita. Tarkoitus on myös totutella jakamaan todellisia syviä tunteitaan ja elämään liittyviä ajatuksia muiden kanssa. Retriiteillä ei ole tarkoitus jutustella muiden kanssa, vaan keskittää verbaalinen kanssakäyminen tiettyihin yhteisiin hetkiin.

On tärkeää, ettei kukaan tule mukaan tarkkailijaksi tai ulkopuoliseksi, vaan kaikki osallistuvat yhtälailla ohjelmaan. Joskus käy niin, että osallistujalla on pyrkimys tulla käsittelelämään jotain omaa ongelmaa, mutta sisäisesti ei olekaan valmis kohtaamaan todellisia tunteitaan tai paljastamaan itsestään mitään muille. Jos yksi henkilö jää ulos prosessista, se vaikuttaa koko ryhmään. Tällaisissa ehkä odottamattomissakin tilanteissa yksi ihminen voi antaa runsaasti tunnemateriaalia muille käsiteltäväksi. Ehkä toiset tuntevat turhautuneisuutta, pettymystä. Mitä ikinä tapahtuukin se käännetään työvälineeksi ja voimavaraksi, koska retriitti seuraa todellisuuden tapahtumia eikä mitään ulkopuolista toivelistaa.

Ruoka on pääasiassa vegaanista luomuruokaa. Nukkumiselle ja levolle varataan riittävästi aikaa.

Retriittien teemat vaihtelevat riippuen kysynnästä ja omasta intuitiostani. Yleensä yksi tai kaksi teemaa on mukana alusta loppuun.

Tästä valikoimasta on mukana yleensä kaksi vaihtoehtoa:

Yoga Nidra
Chanting ja joogafilosofia
Family Constellation
Osho-meditaatio
Asanatekniikka

Varsinaisen ohjelman ulkopuolella voidaan pitää:

Hierontaa
Tietoista hengitystä
Rentoutuksia musiikilla tai puheen avulla
Syvästi rentouttavia halauksia/ryhmähalauksia

Normaali retriittipäivä on seuraavanlainen:

7-9 Asanaharjoitus
9-10 Aamiainen
11-12.30 Harjoitus ohjelman mukaan
12.30 Lounas
15-16.30 Harjoitus ohjelman mukaan
17-18 Tanssi
18.00 Illallinen
19.30 Sauna/Uintia/Kävelyä/Istumista hiljaisuudessa/Keskustelu
20.30 Hiljaisuus