Kuupäivät

HARJOITUKSET

ASANAT

Asanoita harjoitetaan hermoston tasapainottamiseksi. Siksi jokaisen harjoitus on aivan omanlaisensa niin pituudeltaan, intensiteetiltään kuin luonteeltaankin. Sakraalijoogassa otetaan aina huomioon ihmisten yksilöllisyys.

Opettaja seuraa oppilaan harjoittelua monelta eri kantilta. On tärkeää, että nimenomaan tietoisuuden suhteen harjoitus on kohdallaan. Sen ei pitäisi olla liian helppo. Se voi olla fyysisesti kevyt, mutta sen tulisi kehittää keskittymiskykyä ja hiljentymisen taitoa.

Opettaja seuraa oppilaan tasapainottumista hengityksen ja kokonaisenergian suhteen ja sydämen avulla. Nimittäin jos hengitys on vaikeaa, hermosto ei ole valmis kohtaamaan uutta tilannetta, oli kyseessä sitten asana tai jokin tunnetila. Hengitys on aina totta ja kuvastaa senhetkistä sisäistä tilaa.

KEHONLUENTA

Kehonluentaa on kahdenlaista. Se on yhtäältä harjoitusta tunnistaa omasta kehostaan energeettisesti kohtia, joissa on jotain erityistä. Se on kykyä katsoa itseään puhtaasti - kuin ensi kertaa. Näin oman kehon luentaan ei koskaan liity arvostelua tai negatiivisuutta. Se on neutraalia ja uteliasta.

Toisaalta se on kehittyvää herkkyyttä aistia toisen kehosta samoja asioita. Taitoa lukea kehon ryhdistä sen menneisyyttä ja nykyhetkeä ja katsoa sen ongelmakohtien ohi terveyteen ja tasapainoon. Se on energian aistimista ja tunnistamista.

YHTEYDEN LUONTi

Sakraalijoogan peruselementteihin kuuluvat Maa ja Taivas, symboliset Äiti ja Isä, joihin haemme sekä fyysistä että henkistä yhteyttä. Usein nimittäin mielemme asenteet ja kokemukset heikentävät kehollista yhteyttämme näihin polariteetteihin. Me voimme jopa seistä suorina, mutta emme tunne oloamme hyväksi. Jotain puuttuu.

Olemuksemme täyttyy onnesta ja ilon energiasta, kun koemme yhteyden maahan ja taivaaseen. Meissä on juurevuutta ja avoimuus. Nämä harjoitukset ovat kehollisia ja energeettisiä. Kun keho on tässä yhteydessä, voimme tuntea miten alkulähde alkaa kirkastua meille. Se on meissä.Tunnemme paremmin elämän Hengen kaikkialla kehossamme.

RENTOUTUMINEN

Joskus stressi jää kehoon stressaavan elämäntilanteen seurauksena, eikä siitä saa enää kiinni stressitekijän poistuttua. Se on muuttanut olomuotoaan ja vaikuttaa meissä ehkä vaihdellen milloin missäkin ja milloin mitenkin. Mitä enemmän teemme harjoituksia, joissa pääsemme rentoutumaan ja parasympaattinen hermosto pääsee toimimaan, sitä helpommin tulemme tietoisiksi pienistäkin stressin vivahteista esimerkiksi hengityksessämme. Emme päästä näitä tilaisuuksia käsistämme, eli emme torju ikäviä tunteita ja tuntemuksia, vaan otamme niitä vastaan tietoisesti. Kun annamme paineelle vapauden olla, se muuttuu. Meidän tulee kestää tietty aika sitä prosessia, joka puhdistumiseen vaaditaan.

Mikään ongelma ei poistu niin kauan kuin hermostossa on siitä jälki. Jälki tarkoittaa yleensä jännitystä, liiallista valppautta, hermostuneisuutta, pelkoa tai masennusta, välinpitämättömyyttä, innostumattomuutta. Systemaattiset, usein toistuvat rentoutumisharjoitukset kuuluvat Sakraalijoogaan tärkeänä osana.

Mitä enemmän käymme tällä tavalla läpi kehoomme jääneitä vanhoja stressejä, sitä paremmin tajuamme stressin aiheuttajatkin ja olemme luonnollisesti vastaisuudessa tietoisempia kohdatessamme näitä stressin aiheuttajia. Kun koko hermostomme hälyttää merkiksi vaarasta, meidän on helppo noudattaa sen antamaa suuntaa. Mitä puhtaampi hermosto meillä on, sen varmemmin se pitää meistä huolen. Meistä tulee tunnetasolla tällöin huolettomampia.

TANSSI

Itsensä kohtaaminen liikkeessä, virtauksessa ja rytmeissä on erilaista ymmärrystä meistä itsestämme kuin se miten ajattelemme itsestämme. Koko kehon liikuttaminen ilman opittua muotoa osuu kaikkiin soluihin ja vapauttaa niihin patoutunutta energiaa.

Monien on vaikeaa ottaa vapautta kehollisesti ja löytää itsestään kohta, joka vastaa vapauden kutsuun. Keho, jossa ei ole enää mitään menneisyyden pidäkkeitä, ilmaisee asioita suoraan elämän sykkeestä. Tanssiharjoitukset ovat tätä etsintää, tutkimista, eläytymistä eri rytmeihin kehossamme ja kehollamme. Ne ovat antautumisharjoituksia ja antautumista elämän virtaan. Vapaa tanssi ei siis noudata mitään muotoa eikä mitään tiettyä rytmiä. Se lähtee musiikkiin siitä kehon kohdasta, jota musiikki koskettaa. Tai se lähtee liikkeelle ilman musiikkia jostain muusta rytmikokemuksesta, visuaalisesta kuviosta, luonnon rytmeistä.

LAULUT JA MANTRAT

Pyhät laulut ja mantrat edustavat joogan vuosituhantista perinnettä, joka kantaa universaalin rakkauden sanomaa. Mantrat mahdollistavat ihmisen kohoamisen halujen ja torjuntojen yläpuolelle. Ne vaikuttavat energiaamme voimakkaasti, yleensä syvän rauhoittavasti, lohduttavasti ja turvallisuuden tunnetta lisäävästi, mutta myös energisoivasti. Niiden kantama pyhä energia tulee eläväksi äänessämme ja kehossamme.

JOOGAFILOSOFIA

Patanjalin joogafilosofia on koherentti tekstikokonaisuus, joka sisältää ajatuksia siitä, mikä tekee ihmisestä onnellisen. Se on hyvin pelkistetty lausekokoelma, joka koruttomasti antaa ohjeita hyvään elämään. Vaikka teksti on asiapitoinen, se on pyhä teksti, koska kaikki ohjeet annetaan ihmisen hengellisen puolen valaistumiseksi. Samat ohjeet pätevät arkielämään ja niillekin, joilta tämä pyrkimys puuttuu. Patanjalin filosofia on kuitenkin yksilökeskeinen ja siten opetuksessa on mukana tantrisen perinteen perusperiaatteita, joihin kuuluvat muun muassa täysin vapaa energia.