Kuupäivät

SAKRAALIJOOGAKOULUTUKSET

Sakraalijoogaopetus järjestetään 1,5–2-vuotisina koulutuksina, jotka muodostuvat viidestä kolmipäiväisestä viikonlopusta. Näinä viikonloppuina osallistujilla on mahdollisuus sukeltaa moniin eri kerroksiin itsessään. Tähän syväsukellukseen tarvitaan ryhmän yhdessä synnyttämä, usean tunnin kestävä keskittynyt ilmapiiri.

Koulutuksissa olennaista on harjoittelu sydämen energiassa. Harjoitukset aloitetaan vasta, kun virittäytyminen on tapahtunut kaikissa läsnäolijoissa. Se tarkoittaa kaikkien mielen ja tunne-esteiden poistamista tiiviin läsnäolemisen tieltä, hiljentymisen ja tietoisuuden avulla.

Sakraalijoogakoulutuksissa irtisanoudutaan yhteispäätöksellä asioiden dramatisoinnista, uhriudesta, ironiasta, muiden ihmisten ulossulkemisesta, epäystävällisestä puheesta, välinpitämättömistä sanoista, eleistä ja kohtaamisista. Viikonlopuissa panostetaan vilpittömyyteen, itsen ja muiden aitoon ymmärtämiseen sekä jokaisen elämän varauksettomaan kunnioittamiseen.

Sakraalijoogan harjoituksia tehdään energian tasapainottamiseksi. Monet hengityksen kautta kokemamme asiat, kuten tunteiden häivähdykset ja nyanssit, ovat sanojen ulottumattomissa. Kun egoomme liittyvät tunteet rauhoittuvat mielen tyyntymisen myötä, tuo hengityskin aivan uudenlaisia kokemuksia : iloisia ja sähköisiä energioita. Näistä on yleensä vaikea puhua, mutta on tärkeää saada vertaistukea uusien sisäisten maisemien kanssa. Kun kanssaihmisillä on samankaltaisia hienovaraisia tunteita ja tuntemuksia, tavoittaa toisen ihmisen puhumallakin. Tämä on tärkeää, jotta henkinen kasvu voi tapahtua ymmärtävässä ilmapiirissä ja jotta jokainen voi ilmaista myos sellaisia asioita, joita ei vielä itsessään välttämättä ymmärrä.

Sakraalijoogan menetelmä kunnioittaa jokaisen elämää sellaisena, kuin se kulloinkin on, eli päämääränä ei ole muuttaa ketään minkään ulkoisen kuvan mukaiseksi. Jokainen saa aikaa tunnustella hermostoaan, jossa menneisyyden kokemukset ovat monesti tietoiselta mieleltä piilossa. On tärkeää, että opiskeluviikonloppujen välissä on aikaa palautua, tasaantua ja integroida esiin nousseet asiat itseensä.

Koulutus sisältää kraniosakraalitietoisuuden harjoittelua, biodynaamista tanssia ja erilaisia joogaharjoituksia. Sen lisäksi käsitellään hengityksen monia erityispiirteitä niin kehossa, hengityksen fysiologiassa kuin tunteissakin. Näin ollen harjoittelu sisältää kaikki ihmisen kerrokset.

SISÄLTÖ

Sakraalimetodin perusasiat opetetaan viiden viikonlopun kokonaisuudessa, jolloin näitä asioita saa harjoitella sekä opettajan läsnäollessa että itsekseen koulutusviikonloppujen välisenä aikana.

Perusasioihin kuuluvat:

Harjoittelun kulmakivet käytännössä eli oman kehon löytäminen näiden tukien kautta

Energiayhteyteen virittäytyminen. Itsen ja muiden kuuntelu vastaanottavasti ja sallivasti.

Kehonluenta. Herkkyys aistia oman kehon tuntemuksia ja kyky edetä tuntemusten avulla niiden alkuperään sekä kyky lukea toisen ihmisen kehosta tunnetiloja, elämänhistoriaa ja elämän vaikuttavimpia tapahtumia.

Kehonluentaan tarvitaan mieli, joka ei arvostele ja keho, joka tuntee. Hengitys, joka tunnistaa asioita kauempaa kuin omasta kehostamme. Se on läsnäoloa, jossa otetaan tietoa vastaan.

Erilaiset harjoitukset

TEEMAT

Teemoja, joita opetuksessa otetaan esille

  • Rakkaus
  • Vastuu
  • Luopuminen, kuolema
  • Oikeudenmukaisuus
  • Mielihalut
  • Asioiden välttely
  • Minäkeskeisyys, ego
  • Sydämen viisaus
  • Armo

TASOT

Sakraalijoogakoulutuksen tasoja on kolme: alkeet, keskitaso ja jatkotaso.

Aloittelija

Aloittelijana et tarvitse mitään etukäteistietoja tai -taitoja. Opiskelu alkaa hengitykseen ja energiaan syventymisestä, joista jatketaan kehon tukipisteisiin. Koulutuksissa harjoitellaan rauhassa ja keholla kokonaisvaltaisesti tuntien Surya Namaskaar -liikesarja. Sen lisäksi tehdään asanoita ja käynnistetään harjoitus niin, että jokainen voi jatkaa harjoittelua kotona.

Viikonloppuun sisältyy rentoutumista, mantralaulua ja keskustelua edellämainituista teemoista.

Koulutuksen alusta asti lähdetään karsimaan pois niitä tekijoitä, jotka rasittavat ihmissuhteitamme. Näitä ovat mm. epäselvä kommunikaatio ja häpeä sekä siitä johtuva itsensä pienentäminen tai suurentaminen. Harjoittelemme asioiden sanomista juuri sellaisina kuin ne koemme ja mahdollisimman oikea-aikaisesti. Viikonloppu on siten harjoittelua ja uusien, elämänmyönteisten asioiden tuomista omaan elämään uuden tietoisuuden avulla.

Alkeisryhmässä syvennytään myös joogateksteihin, ja jokainen valitsee niistä kohdan, jota syventää omin pohdinnoin.

Kaiken harjoittelun tärkein tuki on rakkauden energia, jonka yhdessä luomme. Kurssilla ei ole mihinkään kiire, vaan kaikki tehdään ilman stressiä. Otamme aikaa tunnistaa ilo ja voima, jotka virtaavat meissä aina, vaikka yhteytemme niihin voikin joskus katketa.

Keskitaso

Keskitason kurssilaisille jooga on tuttu sekä henkisenä että fyysisenä harjoituksena. Tämä kurssi on sopiva niille, jotka haluavat rakentaa joogaharjoittelunsa uudelle pohjalle, jonka suunnannäyttäjinä toimivat rakkaus ja harmonia.

Asanaharjoituksena on ashtangajoogan Primary Series (ykkössarja), jota osallistujat tekevät siihen asti, kuin harjoituksen tukielementit pysyvät harjoituksessa mukana. Harjoitus pitenee tai syvenee luonnollisesti, kun kaikki olemisen kerrokset ovat valmiita uuteen.

Opiskelupäiviin kuuluu aina rentoutumista, mantralaulua, keskustelua keskittyneessä ja läsnäolevassa ilmapiirissä sekä tanssia, jolla päästään kehossa oleviin tunnelukkoihin käsiksi.

Joogafilosofiaa tutkitaan elävän elämän esimerkkien kautta. Tässäkin tasoryhmässä jokainen valitsee jo ensimmäisellä kerralla jonkin joogafilosofisen aiheen, jota tutkii eri kanteilta koko koulutuksen ajan.

Annen ashtangajoogakoulutuksen käyneet

Ne, joilla on jo pidempi harjoittelutausta, joille jooga on osa elämää ja jotka ovat harjoitelleet Annen kanssa jossain aiemmassa koulutuksessa, voivat osallistua tähän ryhmään. Monet periaatteista ovatkin tällöin jo tuttuja, joten opetus ei lähde joogan perusasioista, vaan uusien elementtien tuomisesta harjoituksiin ja omaan hermostoon.

Kehoa lähestytään syvästä rauhasta ja rakkaudesta käsin. Harjoituksille suodaan entistä enemmän aikaa, jotta ne voivat syventyä. Myös kuuntelulle ja vastaanottamiselle annetaan enemmän aikaa.

AIKATAULUT

Koulutus asettuu paikkakuntakohtaisesti puolentoista ja kahden vuoden aikahaarukkaan.

Viikonlopun opetus tapahtuu perjantaina ja lauantaina kello 9.00-16.00, sunnuntaina kello 9.00-15.00.

Aamun asanaharjoituksen jälkeen on tunnin tauko. Sen lisäksi harjoitusten välillä pidetään lyhyitä jaloittelu- ja välipalataukoja.

HINNAT

Viikonloppu = 530€ (alv 24%)

Kokonaisuus sisältää viisi viikonloppua.

Kokonaishinta 2650€, kertamaksulla etukäteen 2500€.